Nowe inwestycje w OHZ "Liśnica"

Jak informuje prezes ZO PZW Koszalin dr Janusz Nyk:

"Zahamowanie strat bioróżnorodności biologicznej zagrożonych wyginięciem rzadkich  gatunków ryb w ochronie ex situ poprzez rozbudowę Ośrodka Hodowlano-Zarybieniowego PZW "Liśnica" w Kościenicy", to projekt złożony w ramach konkursu RPO WZ/4.5.1/2011/1, poddziałanie 4.5.1- Promowanie bioróżnorodności i ochrona przyrody ( w tym NATURA 2000), który otrzymał pozytywną ocenę w procesie kwalifikacyjnym (merytoryczną i strategiczną) i uzyskał dofinansowanie w kwocie 2 041 848,13 PLN, co stanowi 85% kosztów całościowych. Pozostała część pokryta zostanie z budżetu okręgu, z kredytu i dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Realizacja  projektu obejmuje budowę w OHZ "Liśnica" w Białogardzie:
  • 7 obiegów zamkniętych w istniejącym budynku podchowali i wylęgarni ryb   służących do inkubacji ikry, podchowu wylęgu i narybku oraz przetrzymywania tarlaków(obiegi zimne - miętus , łososiowate, obiegi ciepłe - karpiowate reofilne, karpiowate i drapieżniki np. sum);
  • budynku techniczno-magazynowego w skład którego będzie wchodzić wymiennikownia-pompa cieplna, agregatownia, pomieszczenia magazynowo-techniczne;
  • 4 stawów ziemnych – narybkowych o powierzchni od 0,3 do 0,6 ha z systemem doprowadzenia i odprowadzenia wody wraz z odłówkami i płuczkami dla ryb;
  • montaż 3 mikrosit na doprowadzeniu wody z rzeki Liśnicy na system istniejących stawów betonowych i ziemnych;
  • ocieplenie i system ogrzewania budynku podchowali i wylęgarni ryb;
  • doprowadzenia przyłącza wodnego o średnicy Ø 9cm dla wody pitnej i technologicznej;
  • kilku innych drobnych inwestycji .

Zadanie wstępnie podzielone jest na trzy etapy wynikające z cyklu inwestycyjnego: (obiegi zamknięte - zaplecze techniczne - stawy ziemne). Prace inwestycyjne przewidziane są na rok 2012 i 2013. Realizacja tego zadania to wywiązanie się przez okręg z realizacji uchwały zjazdowej Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Koszalińskiego z roku 2009.

Rozbudowa OHZ "Liśnica" przyczyni się w przyszłości do zwiększenia zarówno ilości jak i asortymentu gatunkowego produkowanych ryb , przeznaczonych do zarybiania wód otwartych, użytkowanych wędkarsko przez Okręg Koszaliński PZW.


OHZ PZW Liśnica

wylęgarnia

 


fot. Ostjan


Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: 
Rzeka: 
Miejscowość: 
Autor: