Nowe władze Zarządu Głównego PZW

W dniach 24-26 października w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale obradował XXX Krajowy Zjazd Delegatów PZW, w którym uczestniczyło 126 delegatów, spośród 127 wybranych na zjazdach okręgowych. 

Na Zjazd przybyli zaproszeni przedstawiciele rządu oraz parlamentu - sekretarz stanu w MRiRW Kazimierz Plocke, zastępca dyr. Departamentu Rybołówstwa MRiRW dr Janusz Wrona oraz poseł Tomasz Kamiński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Wędkarstwa.

Otwarcia dokonał prezes ustępującego Zarządu, kolega Eugeniusz Grabowski. Przewodniczącym XXX KZD wybrano kol. Mariana Magdziarza, delegata z Opola. Po przyjęciu porządku obrad i wyborze komisji zjazdowych wysłuchano sprawozdań złożonych przez prezesa Zarządu Głównego PZW, przedstawicieli Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz wystąpień zaproszonych gości, po czym odbyła się dyskusja nad sprawozdaniami.
W dalszej części pierwszego dnia obrad udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i przystąpiono do wyborów prezesa ZG PZW. Zgłoszono 3 kandydatury, w tym kol. Eugeniusza Grabowskiego, który oświadczył, że wycofuje się z kandydowania. Pozostali kandydaci to kol. Teodor Rudnik  z okręgu w Słupsku oraz kol. Dionizy Ziemiecki z Okręgu Mazowieckiego. W wyniku głosowania prezesem ZG PZW został wybrany kol. Dionizy Ziemiecki, który uzyskał 74 głosy. Jego kontrkandydat - Teodor Rudnik - otrzymał 52 głosy.

Nowy prezes, kol. D. Ziemiecki, opowiada się za wdrożeniem centralnej bazy danych osobowych w PZW, szybkim zmodernizowaniem Statutu przy udziale specjalistycznej kancelarii prawnej, a także za rozwojem pracy wśród dzieci i młodzieży.  Chciałby także budowac nowy wizerunek wędkarzy w życiu społecznym.nowy prezes ZG PZW - Dionizy ZiemieckiSylwetka kol. Dionizego Ziemieckiego:

Kol. Dionizy Ziemiecki ma 60 lat. Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest członkiem PZW jest od 1977 roku. Obecnie członek koła nr 88 Wyszków Miasto w Okręgu Mazowieckim PZW. Od 1998 roku aktywnie pracuje w zarządzie koła zajmując się sprawami organizacyjnymi, ochroną wód i zarybianiem, sportem i pracą z młodzieżą, piastując funkcję kapitana sportowego, a od 2005 r. wiceprezesa koła. Z jego inicjatywy powołano Społeczną Straż Rybacką Powiatu Wyszkowskiego. W 2008 r. został powołany przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego na Komendanta Powiatowego SSRyb. Od 2006 r. aktywnie uczestniczy w pracach Kapitanatu Sportowego Okręgu Mazowieckiego. W 2009 roku jako członek Zarządu Okręgu Mazowieckiego został Kapitanem Sportowym Okręgu. W tym samym roku został członkiem Komisji Wędkarstwa Morskiego ZG PZW, w której to komisji był odpowiedzialny za sprawy sędziowskie, a w 2010 r., uchwałą ZG PZW, został członkiem Głównego Kapitanatu Sportowego. Od 2010 r. pełni funkcję trenera Kadry Narodowej dyscypliny morskiej. Kadra kierowana przez kol. D. Ziemieckiego na Mistrzostwach Europy w wędkarstwie morskim w 2012 i 2013 r. zdobyła 3 złote, 2 srebrne i 3 brązowe medale. Od 2013 r. kol. Dionizy Ziemiecki jest wiceprezesem Zarządu Okręgu Mazowieckiego ds. organizacyjnych. Za swoją pracę na rzecz PZW kol. D. Ziemiecki został odznaczony srebrną, złotą i złotą odznaką z wieńcami. Za działalność społeczną i zawodową został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Na podstawie informacji prasowych PZW
fot. Antoni Kustusz


Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: 
Autor: