OHZ Liśnica po modernizacji

Kilka dni temu, w trakcie kolejnego sztucznego tarła troci wędrownych i pstrągów potokowych, mogłem zobaczyć zakończone prace modernizacyjne w Ośrodku Hodowlano-Zarybieniowym "Liśnica" w Kościernicy koło Białogardu (a właściwie w Białogardzie za stadionem). Prace zostały zrealizowane w ramach programu pn. :  "Zahamowanie strat bioróżnorodności biologicznej zagrożonych wyginięciem i rzadkich gatunków ryb w ochronie ex – situ poprzez rozbudowę Ośrodka Hodowlano–Zarybieniowego PZW Liśnica w Kościernicy".

Zadanie zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego - oś nr 4: Ochrona Przyrody. Zadanie współfinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.                                                                                                         

W ramach programu zrealizowano:
  • budowę budynku techniczno–magazynowego, w którym znajdą się: wymiennikownia cieplna z układu pompy cieplnej, stacja uzdatniania wody do celów produkcyjnych, ozonownia wody (natlenianie wody produkcyjnej), agregat prądotwórczy (alternatywne źródło prądu), hala magazynowa, pomieszczenia socjalne;
  • w istniejącym budynku wylęgarni i podchowalni: układy zamknięte recyrkulacji wody technologicznej do inkubacji ikry - 3 układy , 2 układy do podchowu wylęgu i 4 układy tarlakowe - wszystkie zaopatrzone w złoża biologiczne, mikrosita do usuwania osadów stałych o bardzo małych cząstkach, zbiorniki na wodę (górne i dolne), elementy dezynfekcji wody technologicznej (lampy UF), układ grzewczy z pompy cieplnej;
  • doprowadzenie wodociągu (z OSiRu) z wodą do celów technologicznych i bytowych;
  • przydomową oczyszczalnię ścieków dla ścieków bytowych;
  • stawy ziemne - 5szt. o powierzchni łącznej około 2,5 h do podchowu narybku różnych gatunków ryb;
  • inne prace związane z przepływem wody z istniejących stawów betonowych.

Łączny koszt wszystkich prac wynosił ponad 3,2 ml zł z podatkiem VAT.

To wszystko już funkcjonuje, a ikra ze sztucznego tarła troci wędrownych i pstrągów potokowych już inkubuje się w aparatach kalifornijskich w układzie zamkniętym. Tym samym OHZ Liśnica może już w przyszłym roku produkować pełen asortyment materiału zarybieniowego przeznaczonego do zarybień wód użytkowanych przez Okręg Koszaliński PZW, jak również ryby do sprzedaży – przede wszystkim pstrągi.

W dniu 28 listopada nastąpił odbiór robót od wykonawcy, a w dniu 29 listopada , przy udziale zaproszonych gośc, uroczyste otwarcie ośrodka. W otwarciu uczestniczyli:

Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Pani Anna Mieczkowska
Prezes WFOŚiGW w Szczecinie Pan Jacek Chrzanowski
Starosta Białogardzki Pan Tomasz W. Hydyna
Burmistrz Białogardu Pan Krzysztof Bagiński
Wójt Gminy Białogard Pan Maciej Niechciał
Członek ZG PZW – Prezes ZO PZW w Poznaniu  kol. Adam Musiał
Prezes ZO PZW w Koszalinie kol. Marek Lewandowski

oraz liczne grono zaproszonych gości.

Przecięcie symbolicznej wstęgi miało charakter bardzo uroczysty. Wszyscy podkreślili szczególne znaczenie takich inwestycji dla ochrony środowiska naturalnego, w tym ryb z jezior i rzek Województwa Zachodniopomorskiego.

Mam nadzieję, że Zarząd Okręgu PZW w Koszalinie wyznaczy "dzień otwarty" i umożliwi zainteresowanym zobaczenie tego nowoczesnego ośrodka hodowlano-zarybieniowego.

Kilka zdjęć pozwoli wyobrazić (sobie i wszystkim) jak wygląda teraz OHZ Liśnica. 

Janusz Nyk

Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: 
Rzeka: 
Miejscowość: