Podpisanie umowy na przebudowę i remont obiektów Stopnia Wodnego Włocławek

4 czerwca 2013 roku we Włocławku podpisano umowę na realizację robót budowlanych dla zadania "Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku  w województwie kujawsko-pomorskim: zapory czołowej, systemu kontrolno-pomiarowego (ASTKZ), jazu, śluzy z awanportami oraz przepławki dla ryb", pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.

Wśród gości byli  Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes, Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Andrzej Baranowski, Z-ca Prezydenta Miasta Włocławek Jacek Kuźniewicz, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Krystian Szczepański, Posłowie RP Domicela Kopaczewska i Marek Wojtkowski. Umowę podpisali Dyrektor RZGW w Warszawie Leszek Bagiński i Prezes Pol-Aqua S.A. Servando Sierra Marti.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek”.
Obejmuje ono przebudowę i remont obiektów istniejącego od ponad 40 lat Stopnia Wodnego Włocławek. Główne zadania do wykonania to:

  • Poprawa stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego na lewym przyczółku zapory, remont ubezpieczeń skarpy odwodnej zapory czołowej.
  • Rozbudowa automatycznego systemu pomiarowo-kontrolnego stopnia.
  • Remont jazu w zakresie konstrukcji, urządzeń mechanicznych i elektrycznych.
  • Remont śluzy i awanportów.
  • Przebudowa przepławki dla ryb z monitoringiem przepławki po przebudowie.

Teren robót zostanie przekazany wykonawcy 7 czerwca br., roboty budowlane rozpoczną się 19 czerwca br. i potrwają do końca 2014 roku.

Efektem przeprowadzonych prac w ramach całego projektu będzie poprawa stanu technicznego obiektów Stopnia Wodnego Włocławek i poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla kilkunastu tysięcy mieszkańców oraz podmiotów gospodarczych. Polepszony zostanie stan techniczny zapory czołowej, zapory bocznej Borowiczki i wałów wstecznych Słupianki i Rosicy. Dzięki przebudowie przepławki dla ryb zmniejszony zostanie efekt bariery istniejącego stopnia wodnego dla migracji ryb, będących celem ochrony obszarów Natura 2000 położonych poniżej i powyżej stopnia. Projekt nie rozwiązuje problemu Stopnia Wodnego Włocławek, jakim jest obniżony poziom wody dolnej na skutek erozji dolnego stanowiska stopnia. Rozwiązaniem mogłaby być budowa kolejnego stopnia poniżej Włocławka, podpiętrzającego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego Włocławek.

Beneficjentem środków unijnych o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa III – Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, działanie 3.1 – Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na realizację projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek” jest RZGW w Warszawie. Jednocześnie RZGW w Warszawie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację i trwałość projektu. Jego całkowita wartość wynosi 161.019.753 PLN. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej wynosi 100.044.902,12 PLN, pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa.

RZGW Warszawa
www.warszawa.rzgw.gov.pl

Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: 
Rzeka: 
Miejscowość: