Publikacje

2014-03-14 | dr Stanisław Cios
Biuletyn poświęcony wędkarstwu muchowemu. Najnowsze wydanie PL51 ze stycznia 2015 już dostępne, a w nim m.in. wędkowanie na Bow River w Kandzie, wędkowanie w Szwecji cz. XVI, 5 dni na Litwie...  »
2013-08-31 | Ostjan
Technologia produkcji materiału zarybieniowego wielu gatunków ryb, w tym łososia atlantyckiego i troci wędrownej, osiągnęła w wielu krajach zaawansowany poziom i wysoką wydajność. Niestety, nie przekłada się to na przeżywalność młodocianych form po przywróceniu ich do środowiska naturalnego...  »
2013-05-03 | praca zbior.
Jednym z największych zagrożeń z genetycznego punktu widzenia jest niszczenie odrębności genetycznej poszczególnych naturalnych stad gatunków ryb łososiowatych poprzez ich dorybianie materiałem pochodzącym z chowu w wylęgarniach i ośrodkach zarybieniowych oraz materiałem z cieków naturalnych o odmiennych warunkach środowiskowych..  »
2013-03-19 | Jerzy Komar
"Historia rzadko bywała przedmiotem zainteresowania władz PZW. Być może dlatego, że do łowienia ryb znajomość dziejów organizacji nie jest konieczna, lecz może również dlatego, że ta historia, przynajmniej w niektórych momentach, jest kłopotliwa..." - tak zaczyna się artykuł pióra Jerzego Komara, byłego naczelnego WW, zdaniem redakcji wart przypomnienia.  »
2013-02-21 | Wędkarz Polski
Czy wędkarz, turysta lub rybak, którego właściciel nieruchomości nie chce przepuścić do linii brzegowej, może wezwać policję, aby wyegzekwować swoje prawo dostępu do wód?  »
2013-01-17 | praca zbior.
UDN - Ocena stanu zdrowotnego tarlaków troci (Salmo trutta m. trutta) z rzek pomorskich na podstawie badań mikrobiologicznych i immunologicznych, prowadzonych w 2010 roku  »
2013-01-07
W związku z raelizowanymi i planowanymi inwestycjami wynikającymi z obowiązku udrażniania rzek, mając na uwadze prawo każdego z nas do informacji oraz udziału w podejmowaniu decyzji (wynikających z Konwensji z Aarhus), zachęcamy do obywatelskiego mnitoringu tych inwestycji. Ponieważ podstawowym elementem przy projektowaniu urządzeń służących do migracji ryb jest ich lokalizacja, pragniemy wskazać zasady, jakie powinny one spełniać...  »
2012-12-23 | praca zbior.
Podchów larw troci wędrownej i łososia atlantyckiego z zastosowaniem paszy sztucznej, zooplanktonu i nektonu. praca zbior.; opracowanie dot. badań nad wpływem rodzaju pokramu na wzrost, kondycję i behawior larw troci i łososia w aspekcie efektywności zarybień tą formą cieków naturalnych...  »
2012-12-23 | Ryszard Bartel
Restytucje ryb wędrownych w Polsce. Ryszard Bartel, Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Ryb Wędrownych w Gdańsku...  »
2012-12-23 | koor. Piotr Sobieszczyk i Marek Jelonek
Łosoś atlantycki (Salmo salar L.) - wyniki monitoringu w latach 2009-2010, akt. 2012-04-18. Projekt w ramach monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów Natura 2000...  »

Strony

Subscribe to Publikacje