Petycja w sprawie wstrzymania prac melioracyjnych na rzece Bóbr

Do:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Marszałek Rafał Jurkowlaniec

Wybrzeże Słowackiego 12-14
50-411 WrocławSpołeczność lokalna oraz ogólnopolska z głębokim niepokojem przyjęła fakt rozpoczęcia prac melioracyjnych na rzece Bóbr. Zakres prac i planowanych metod ich realizacji zmusza nas do zdecydowanego sprzeciwu i żądania natychmiastowego zaprzestania rozpoczętych już prac i ponownej weryfikacji celowości, zakresu oraz metod ich prowadzenia. Początkowe etapy prac obejmują wycięcie 1100szt. drzew, zniszczenie naturalnego koryta oraz linii brzegowej rzeki w okolicy miejscowości Wojanów. Kolejne etapy będą polegać m.in. na udrożnieniu koryta rzeki, robotach ziemnych związanych z poszerzeniem tego koryta, wykonaniu poprzecznych gurtów, umocnieniu brzegów narzutem kamiennym oraz materacami siatkowo-kamiennymi.

Wytłumaczeniem jest domniemana ochrona przeciwpowodziowa, mimo że tereny wokół rzeczonego fragmentu rzeki nie są gęsto zamieszkane, ani użytkowane rolniczo. Rzeka nie ma charakteru wylewowego i wbrew założeniom meliorantów corocznie zmaga się raczej z niedoborem wody. Obecnie rzeka nie stanowi zagrożenia powodziowego, co wg niezależnych specjalistów może ulec zmianie po zakończeniu planowanych prac melioracyjnych. Zainteresowani tematem zwracają uwagę na fakt, iż wszelka sztuczna ingerencja w koryto tej rzeki, a w szczególności prostowanie koryta, pogłębianie i usuwanie przeszkód, spowoduje wzrost szybkości przepływu wody, a więc zwiększenie niebezpieczeństwa powodziowego dla obszarów leżących poniżej regulowanych odcinków. Powszechnie znany jest też fakt występowania w takim przypadku zjawiska potocznie zwanego "cofką", kiedy to fala powodziowa zamiast schodzić w dół rzeki, cofa się do jej dopływów i powoduje potężne szkody. Zabiegi melioracyjne mają również wpływ na jakość gleby i poziom wód gruntowych w okolicy. Od dawna w całej Europie odchodzi się od melioracji na rzecz renaturalizacji rzek, gdyż specjaliści w tej dziedzinie przekonali się o szkodliwości tej metody, zarówno dla ekosystemu, jak i siedlisk człowieka.

Rzeka Bóbr to nie tylko kraina Pstrąga i Lipienia, żyją tam również chronione gatunki ryb takie jak głowacz białopłetwy i śliz oraz gatunki roślin objęte całkowitą ochroną. Ponadto znana w całej Polsce i nie tylko, Dolina Pałaców i Ogrodów wpisana jako jeden z nielicznych pomników historii. W związku z powyższymi faktami, chcąc chronić mieszkańców, ekosystem oraz okolicę rzeki Bóbr, stanowiącą główny element krajobrazu w regionie, apelujemy o niedopuszczenie do realizacji prac melioracyjnych. Natychmiastowe zatrzymanie planowanych prac pozwoli na zachowanie doliny rzeki w niezmienionym stanie. Uchroni środowisko przed degradacją i nieodwracalnymi zmianami, a także, co jest niebagatelne pozwoli zaoszczędzić pieniądze, które potrzebne są chociażby do likwidacji skutków ubiegłorocznych powodzi. Bóbr to piękna rzeka, o ogromnym, jeszcze nie do końca wykorzystanym potencjale, który to potencjał ulegnie nieodwracalnemu zniszczeniu poprzez wspomniane prace melioracyjne.
 

Niżej podpisany:
Igor Glinda
Koło PZW "Grodzkie" w Jeleniej Górze
59-610 Wleń
igorglinda@interia.pl


PODPISZ PETYCJĘ

Oceń artykuł: 
0
Brak ocen
Oceniać mogą tylko zalogowani użytkownicy.

Kategoria: 
Rzeka: 
Miejscowość: 
Autor: