Redakcja

Janusz Ostrysz
j.ostrysz@salmon.pl

Rafał Sarnecki
r.sarnecki@salmon.pl

Karol Zacharczyk
k.zacharczyk@salmon.pl


Współpracownicy:

Artur Buczkowski
Stanisław Cios
Dariusz Downarowicz
Klara Küntzler
Juliusz Stankiewicz
Marcin Rogowski
Konrad Zbroch